Negativ stress symptom

Negativ stress är idag mycket vanligt och vi är många här ute som har problem med det. Negativ stress skulle t.o.m. kunna klassas som en folksjukdom. Tidiga tecken kan vara magont, huvudvärk eller att du sover dåligt. Vidare förknippas koncentrationssvårigheter, likgiltighet och irritation med negativ stress.

Denna åkomma orsakas inte bara av överstimulering, d.v.s. att man har för mycket att göra, utan även av understimulering. Det handlar alltså om att hitta balans i tillvaron, vilket kan vara lättare sagt än gjort.

Man kan dock säga att stress i grunden är något bra. Positiv stress är kroppens sätt att ställa in sig på potentiellt utmanande och ansträngande aktivitet. Nervsystemet avfyrar bl.a. adrenalin och kortisol som hjälper till att göra dig alert och fokuserad. Kroppen försätter sig vidare i detta ”nödläge” för att skydda dig. Stress är alltså också ett svar på ett upplevt krav eller hot. Problemen uppstår framförallt när man inte för vila ordentligt mellan stresstopparna, vilket är långt ifrån ovanligt i mångas tidspressade vardag. Det är här negativ stress kommer in i bilden och det som då först och främst äventyras är kroppens återhämtningsförmåga.

Ibland hör man att det där med negativ stress är överreklamerat. Det finns emellertid skäl till all uppståndelse kring negativ stress. När kroppen inte kan återhämta sig ordentligt kan detta leda till flera sjukdomar. Långvarig negativ stress är ett alltså ett allvarligt hälsohot.

En god stresshantering kommer, som sagt, an på att upprätta en hållbar och balanserad tillvaro. Det finns idag många väl utvecklade tekniker för att åstadkomma detta. Eftersom det ibland är svårt att identifiera och hitta lösningar på sin egen stress kan du behöva professionell hjälp med att bryta det mönster som orsakar negativ stress. Med rätt metod kan man ta kontroll över sin stress och till och med vända den till något positivt.