Negativ stress

Lär dig hantera och minska negativ stress!

Ny forskning om negativ stress, sjukdomar och våra övertygelser

Bruce Lipton, professor i anatomi, är en av de nya forskningspionjärerna som utbildar i hur dina övertygelser helt och hållet styr din fysik och hälsa och då också din upplevda negativa stress.

Bruce menar att våra tolkningar av vad vi upplever påverkar vår fysiologi. Varför är detta viktigt? Om du upplever stress och stressiga situationer som något hotfullt (dina tolkningar av situationen) kommer detta att negativt påverka din fysiologi! Om du däremot kan ”neutralisera” situationen så kommer alarmklockorna som finns i din hjärna att lugna ned sig och på så sätt undviker du att kroppen producerar adrenalin, kortisol och andra stressrelaterade ämnen.

Att ändra dessa tolkningar, övertygelser och tankar om ”stressiga” situationer är inte svårt. Med rätt verktyg och metoder kommer du att känna positiv förändring inom några timmar och du kan minska negativ stress!

För mer information kan Ni läsa denna forskningsrapport:

Forskningsrapport IndianPsychiatry